FAQ

GENERELLE VILKÅR
Det vises til Lov om Pakkereiser gjeldende fra 1. januar 1996. Expert Reiser tar forbehold om at noen av reglene kan avvike fra denne loven grunnet spesielle betingelser fra våre underleverandører. Les med om Pakkereiseloven hos lovdata.no

BETINGELSER FOR MESSE-/SPESIALREISER

Turprisen minus depositum refunderes kun dersom plassen videreselges eller ved sykdom hvor avbestillingsforsikring er tegnet og gyldig legeattest kan fremvises. Expert Reiser AS påtar seg intet ansvar for endringer av reisetider eller forsinkelser, prisstigninger og/eller valutaforhøyelser. Det forbeholdes rett til å annullere arrangementet ved for liten deltagelse, evt. foreta en mindre prisforhøyelse for å få gjennomført arrangementet. Rett til endringer i programmer forbeholdes. Det tas forbehold hvis det ikke blir nok deltagere til charterfly. I dette tilfellet overfører vi deltagerne til rutefly.

OBS! Messe- og spesialreiser reguleres ikke av pakkereiseloven. Her gjelder de enkelte kontraktbestemmelser, og det er få Force Majeure klausuler i slike avtaler, slik at hotellene vil kreve full betaling. 

BETINGELSER FOR GRUPPEREISER

Betingelsene signeres for spesielle tilfeller og er gjeldende ved firmatur, belønningsreise eller annet der turprogrammet er fastsatt i dialog mellom vår representant i gruppeavdelingen og firmaets kontaktperson. Gruppen må bestå av minst 10 personer. Dersom ikke annet er avtalt, gjelder Pakkereiseloven.

AVBESTILLINGSREGLER

Disse reglene kan variere fra arrangement til arrangement, men i hovedsak er all bestilling bindende. Avbestilling etter påmelding gir ingen refusjon bortsett fra ved sykdom hvor avbestillingsforsikring er tegnet og legeattest kan fremvises. Dette blir en sak mellom den reisende og dennes forsikringsselskap. All avbestilling til Expert Reiser skal skje skriftlig til post@expertreiser.no og e-posten til firmaets kontaktperson.

ENDRING AV PRIS

Prisen er basert på gjeldende priser og avgifter ved utarbeidelsen av tilbudet. Det tas forbehold om prisendringer som følge av endrede valutakurser, fly- og transportavgifter, samt uforutsette skatter og avgifter som fastsettes av tredjepart.

INNSTILLING AV REISEN 

Arrangøren har rett til å innstille reisen ved uforutsette hendelser, eller når det er for få deltakere til å gjennomføre reisen, inntil 30 dager før avreise. Minimumsantall der det er aktuelt, vil være angitt i beskrivelsen av den aktuelle tur i informasjonsskriv eller på nettsiden. Arrangøren har også rett til å innstille reisen grunnet kansellering av fly eller force majeure. Deltakeren kan da kreve tilbakebetalt det han har innbetalt etter våre refusjonsregler. Andre krav kan ikke rettes mot arrangøren på grunn av avlysningen.

REFUSJONER

Påbegynt leie/reise/hotellbestillinger etc. refunderes ikke. Ved refusjon før reisen inntreffer belastes et gebyr på NOK 300,- pr utbetaling. Refusjon grunnet feil fra Expert Reisers side utbetales ikke beløp mindre enn NOK 100,-

BETALING MED KREDITTKORT

Ved betaling med kredittkort krever kredittkortselskapet 2,5% av turprisen.

FORSIKRINGER

Alle reisende er selv ansvarlig for å ha gyldig reise- og avbestillingsforsikring. Dersom den reisende ikke har dette kan vi formidle forsikringer via våre leverandører. Ta kontakt for bestilling.

NAVNEENDRINGER 

Kan gjøres i noen tilfeller mot omkostninger som varierer avhengig av arrangement, flyselskap og andre 3. parts omkostninger.

TILSLUTNINGSBILLETTER

Viktig! Vi anbefaler alle våre kunder å bestille fleksible tilslutningsbilletter. De billigste billettene kan ikke endres eller avbestilles uten kostnad. Endring må gjøres i god tid før avreise og de må gjøres samme sted som billetten er kjøpt. Expert Reiser står ikke ansvarlig for endringskostnader ved forsinkelse, endringer eller kansellering av fly som inngår i reisen. Vårt råd er at hele reisen fra ditt hjemsted bestilles hos Expert Reiser. Dermed er dert lettere for oss å hjelpe deg.

REISEDOKUMENTER

Kunden plikter å sjekke at navn, datoer, hotell og øvrig informasjon er i overensstemmelse med bestillingen.

USA TRAVEL AUTHORIZATION 

Alle norske statsborgere som skal reise til USA må fylle ut elektronisk registreringsskjema kalt ESTA (Electronic System for Travel Authorization) senest 72 timer før avreise. På denne siden kan du finne skjemaet: ESTA SKJEMA USA

CANADA TRAVEL AUTHORIZATION

Alle Norske borgere må registrere en elektronisk reiseregistrering (ETA). Dette gjelder alle nordmenn som ikke har visum eller fast opphold i Canada og som ankommer med fly, må ha gyldig ETA før avreise. På denne siden kan du finne registreringen: ETA SKJEMA CANADA

VISUM REGLER OG INFORMASJON OM LANDET DU SKAL TIL

For opplysninger om det er nødvendig med visum dit du skal reise, se utenriksdepartementets informasjonssider med tilhørende  reiseråd - landsider.no